- 40%
- 69%
110.000 
- 19%
650.000 
- 23%
580.000 
- 13%
1.400.000 
- 21%
550.000 
- 16%
1.050.000 
- 6%
1.450.000 
- 25%
450.000 
- 29%
250.000 
- 30%
350.000 
- 41%
3.500.000 
- 14%
9.900.000 
- 10%
1.750.000 
- 45%
- 10%
1.850.000 
- 18%
450.000 
- 27%
5.200.000 
- 21%
950.000 

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC

Một hệ thống lọc nước nước nhiễm phèn, nước giếng khoan, hay các hệ thống xử lý nước cấp, nước đầu nguồn,.... Thiết bị xử lý nước là không thể thiếu. Aqualife chuyên phân phối linh kiện, thiết bị dùng trong lọc nước và xử lý nước. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các linh kiện máy lọc nước gia đình, công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn.