Máy nước uống nóng lạnh

- 7%
- 7%
- 8%

Máy lọc nước gia đình

- 23%
4.970.000 
- 14%
- 12%
3.700.000 

Máy lọc nước công nghiệp

Linh kiện máy lọc nước

- 28%
- 18%
310.000 
- 11%
620.000 
- 10%
350.000 

Vật liệu lọc nước

- 22%
- 23%
30.000 
- 18%

Thiết bị lọc nước

- 21%
- 13%
- 33%
30.000 
- 33%
30.000 
- 25%
- 11%
- 25%
15.000 
- 5%
900.000 

Thiết bị xử lý nước

- 18%
450.000 
- 10%
1.750.000 
- 10%
1.850.000 
- 21%
950.000 
- 27%
5.200.000 
- 41%
3.500.000 
- 14%
9.900.000 
- 21%
550.000