Hướng dẫn cách nhận biết than gáo dừa với than hoạt tính gáo dừa

Than Gáo dừa có 2 loại là than đã hoạt tính và than chưa hoạt tính. Trong lọc nước hay xử lý nước người ta thường dùng than hoạt tính gáo dừa chứ không sử dụng than gáo dừa chưa hoạt tính vì vậy bạn cần phải phân biệt để tránh trường hợp nhầm lẫn dẫn đến tình trạng không có tác dụng.

Bình luận